Profesjonalne Zarządzanie infrastrukturą sieci

Redakcja

10 grudnia, 2023

Obszary zarządzania infrastrukturą sieciową

Aby utrzymać sprawne działanie infrastruktury sieciowej, trzeba mieć wiedzę na temat różnych zadań związanych z zarządzaniem siecią. Do kluczowych obszarów, z którymi należy się zapoznać, należą:
  • Zarządzanie urządzeniami – służy do zarządzania urządzeniami sieciowymi. Obejmuje ono zarządzanie konfiguracją, inwentaryzacją i aktywami.
  • Zgodność z przepisami – zgodność sieci z przepisami takimi jak HIPAA, Sarbanes-Oxley i PCI DSS jest bardzo ważna. Konieczne jest zrozumienie przepisów i ich zastosowania w odniesieniu do sieci.
  • Bezpieczeństwo – kluczowe znaczenie ma ochrona sieci przed zagrożeniami i podatnością na ataki. Obejmuje to zrozumienie ryzyka i wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych.
  • Diagnostyka sieci – konieczna jest umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów, aby można było ustalić, dlaczego dane urządzenie lub segment urządzeń nie działa prawidłowo.
  • Monitorowanie sieci – należy umieć śledzić związane z siecią wskaźniki wydajności, takie jak wykorzystanie pasma, wykorzystanie urządzeń i sieci.
  • Optymalizacja sieci – optymalizacja sieci jest istotną częścią jej utrzymania. Obejmuje to optymalizację protokołów sieciowych i ustawień sieciowych.

Zabezpieczenie infrastruktury sieciowej

Sieć to ryzykowne miejsce, pełne wielu zagrożeń, o których zwykle nie myślisz. Jednym z największych zagrożeń jest naruszenie infrastruktury sieciowej. Znalezienie się po niewłaściwej stronie hakera może spowodować wiele szkód, zarówno dla Twojej firmy, jak i dla klientów, którzy polegają na Twojej sieci. Jednym z najlepszych sposobów zabezpieczenia infrastruktury sieciowej jest wdrożenie silnych standardów bezpieczeństwa sieciowego. Obejmują one takie elementy, jak polityka silnych haseł i urządzenia sieciowe chronione za pomocą silnych metod uwierzytelniania. Zainwestuj w dobry sprzęt zabezpieczający. Zakładając, że wdrożone zostały silne standardy bezpieczeństwa, warto zainwestować w najlepszy możliwy sprzęt. Pomoże to zwiększyć ogólne bezpieczeństwo sieci. Ułatwi to także znalezienie rozwiązań problemów z siecią, które można napotkać. Stosuj wielowarstwowe praktyki bezpieczeństwa. Infrastruktura sieciowa jest cenna, dlatego ważne jest, aby chronić ją w jak największym stopniu. Najlepszym sposobem na to jest stosowanie warstwowych praktyk bezpieczeństwa.
zarzadzanie infrastruktura sieci

Aktualizacja oprogramowania w infrastrukturze sieciowej

W przypadku uaktualniania oprogramowania w infrastrukturze występują te same problemy związane z bezpieczeństwem, co w przypadku luk w oprogramowaniu urządzeń. Przed uaktualnieniem urządzeń infrastruktury sieciowej i serwerów należy przetestować serwery i urządzenia, aby ustalić, jak będą działać po uaktualnieniu. Pomoże to zidentyfikować wszelkie problemy przed ich wystąpieniem. Należy także upewnić się, że wszystkie komponenty innych firm, z których korzystają urządzenia sieciowe, mają najnowszą wersję. Pozwoli to zapewnić pełną funkcjonalność urządzeń niezależnie od aktualizacji. Należy także poinformować dostawcę o aktualizacji, aby mógł on zapewnić odpowiednią pomoc techniczną.

Ochrona danych w infrastrukturze sieciowej

Utrata danych jest jednym z najczęstszych problemów, z jakimi borykają się sieci. Może do niej dojść z powodu błędu ludzkiego lub z powodu problemu z siecią. Aby mieć pewność, że dane są chronione, należy opracować plan odzyskiwania danych po awarii. Najlepszym sposobem ochrony danych jest tworzenie kopii zapasowych. Nie ma znaczenia, jak dobra jest infrastruktura, jeśli coś pójdzie nie tak, dane zostaną utracone.

Optymalizacja w infrastrukturze sieciowej w czasie rzeczywistym

Optymalizacja w czasie rzeczywistym to proces zapewniający, że urządzenia i infrastruktura sieciowa są optymalnie skonfigurowane do wykonywanych przez nie zadań. Obejmuje to upewnienie się, że urządzenia są optymalnie rozmieszczone oraz skonfigurowane pod kątem optymalnej wydajności. Korzyści z optymalizacji w czasie rzeczywistym obejmują:
  • Zmniejszenie opóźnień w sieci – opóźnienie w sieci to czas potrzebny na przejście danych z jednego urządzenia do drugiego.
  • Zwiększona przepustowość – przepustowość sieci to całkowita ilość danych, które mogą przejść przez połączenie sieciowe w danym okresie czasu.
  • Zmniejszona awaryjność urządzeń – ważne jest, aby ograniczyć do minimum liczbę awarii urządzeń sieciowych.
  • Poprawa bezpieczeństwa sieci – bezpieczeństwo sieci jest zawsze istotnym zagadnieniem.

Narzędzia do zarządzania infrastrukturą sieciową

Na koniec warto zauważyć, że w infrastrukturze sieciowej należy wdrożyć narzędzia do zarządzania infrastrukturą sieciową. Powinny one być wykorzystywane do utrzymywania optymalnego działania infrastruktury sieciowej. Narzędzia do zarządzania infrastrukturą sieciową mogą obejmować narzędzia, które monitorują infrastrukturę sieciową i śledzą zmiany, które w niej zachodzą. Narzędzia te mogą być również wykorzystywane do automatyzacji zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą sieciową. Obejmuje to zadania, które w przeciwnym razie musiałyby być wykonywane ręcznie. Narzędzia te mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości czasu, jaki trzeba poświęcić na rozwiązywanie problemów z infrastrukturą sieciową. Dzięki temu można poświęcić więcej czasu na inne obowiązki.

Polecane: