Jakie korzyści płyną z wprowadzenia projektów informatycznych do firmy?

Redakcja

13 grudnia, 2023

Jak zaplanować projekt informatyczny dla firmy?

Przede wszystkim należy zrozumieć, jakiego rodzaju projektu informatycznego potrzebuje firma. Pomoże to ustalić priorytety dla specjalistów biznesowych i określić, na którym projekcie informatycznym należy się skupić w pierwszej kolejności. Można także skorzystać z prostej analizy, aby zidentyfikować problemy, które mogą się pojawić. Najlepszym sposobem na to jest przeprowadzenie oceny potrzeb. Można to zrobić, spotykając się z kluczowymi członkami kierownictwa firmy i pytając ich, co chcieliby zyskać dzięki projektowi. Można nawet zapytać ich o wyzwania, przed którymi obecnie stoją. Można także przeprowadzić ankietę w celu określenia potrzeb informatycznych firmy. Pytania ankietowe mogą dotyczyć np. tego, ilu pracowników korzysta obecnie z technologii, jakie pełnią funkcje i co robią w swojej pracy.

Projektowanie aplikacji informatycznych dla przedsiębiorstw

Po uzyskaniu jasnego obrazu obecnego stanu infrastruktury informatycznej można przystąpić do projektowania idealnego systemu informatycznego. Pomoże to uzyskać wgląd w obecny stan firmy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Warto również poświęcić trochę czasu na zrozumienie, w jaki sposób pracownicy korzystają z technologii. Choć może się to wydawać oczywistym krokiem, zaskakujące jest, jak wiele firm tego nie robi. Aby uzyskać bardziej szczegółowy obraz tego, jak pracują Twoi pracownicy, możesz zrobić wiele rzeczy. Można przeprowadzić ankietę, aby określić potrzeby technologiczne organizacji. Można także przeprowadzić wywiady, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób pracownicy korzystają z technologii.
system informatyczny realizacje

Jak zaprojektować system informatyczny dla firmy?

Przy projektowaniu systemu informacyjnego trzeba podjąć kilka decyzji. Musisz zdecydować, do czego ma służyć system informacyjny i jakie dane będą w nim przechowywane. Trzeba też zdecydować, jakie języki programowania i narzędzia będą używane do tworzenia aplikacji w ramach systemu. Poniżej wymieniliśmy kilka ważnych kwestii, które należy rozważyć podczas projektowania systemu informatycznego.
 • System informatyczny będzie służył do zarządzania informacjami związanymi z działalnością firmy lub działu w organizacji. Przykładem może być system kadrowy, system śledzenia zamówień lub system ERP.
 • System informacyjny jest zbudowany w taki sposób, aby przechowywać dane istotne dla użytkowników. Przykładem może być edytor tekstu, który przechowuje pliki tworzone przez użytkowników, lub kalendarz, który przechowuje terminy spotkań ustalone przez użytkowników.
 • System informacyjny jest zbudowany w taki sposób, aby użytkownicy mogli łatwo wyszukiwać swoje dane. Można to zrobić na różne sposoby, na przykład za pomocą poczty elektronicznej, interfejsu internetowego lub umieszczając pliki w sieci.
 • Przy projektowaniu systemu informacyjnego ważne jest, aby myśleć o jego przyszłej ewolucji. Zmiany w działalności biznesowej lub rozwój firmy mogą zmusić do zmiany systemu informatycznego.

Porady na temat optymalizacji projektów informatycznych dla firm

Powodzenie projektu biznesowego zależy w dużej mierze od wielu czynników. Wśród wielu rzeczy, które mogą zapewnić sukces projektu, jest właściwy sprzedawca. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego dostawcy dla projektów informatycznych. Oto kilka wskazówek, jak wybrać właściwego dostawcę.
 • Zdobądź referencje: Referencje pomogą Ci zrozumieć, jak dostawca współpracuje ze swoimi klientami. Można też zapytać sprzedawcę, czy może polecić kogoś, z kim już współpracował. – Zadawaj pytania: Zawsze bądź przygotowany do zadawania pytań podczas rozmowy.
 • Przeczytaj umowę: Przed podpisaniem umowy upewnij się, że dokładnie ją przeczytałeś. Ważne jest, aby rozumieć, jakie umowy zawiera się z dostawcą.
 • Zrozumienie procesu: Ważne jest zrozumienie procesu stosowanego przez sprzedawcę, aby wiedzieć, w jaki sposób podchodzi on do projektu.
 • Świadomość ryzyka: Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z projektami outsourcingowymi. Pomoże to w podejmowaniu lepszych decyzji przy wyborze dostawców.
 • Jasno sprecyzuj oczekiwania: Należy jasno określić oczekiwania zarówno podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak i po zaakceptowaniu projektu. Pomoże to uniknąć wszelkich nieporozumień, które mogą przeszkodzić w realizacji projektu.

Zalety wdrożenia projektów informatycznych dla przedsiębiorstwa

Aby w pełni wykorzystać outsourcing projektów informatycznych, należy zrozumieć jego zalety. Istnieje wiele zalet outsourcingu IT. Wśród nich:
 • Mniejsze ryzyko niepowodzenia. Outsourcing projektów jest mniej ryzykowny niż realizacja projektów wewnętrznie. Większa elastyczność. W przypadku outsourcingu projektów polegasz na osobie trzeciej, która wykona zadanie. Oznacza to, że masz o wiele większą elastyczność niż w przypadku realizacji projektu we własnym zakresie.
 • Niższe koszty. Outsourcing projektów jest często tańszy niż realizacja projektów we własnym zakresie. Na koszt projektu wpływa wiele różnych czynników. Ważne jest, aby wiedzieć, jak każdy z tych czynników wpływa na koszt projektu.
 • Szybszy czas realizacji. Zlecając projekt na zewnątrz, często można oczekiwać, że zostanie on ukończony szybciej niż w przypadku realizacji wewnętrznej. Więcej sprzedawców. Zlecając projekty na zewnątrz, można mieć dostęp do większej liczby dostawców niż w przypadku realizacji wewnętrznej. Może to pomóc w wybraniu najlepszego dostawcy dla danego projektu.

Polecane: