Dlaczego waterfall kaskadowy model tworzenia oprogramowania jest popularny?

Redakcja

16 grudnia, 2023

Jakie są etapy waterfall kaskadowego modelu tworzenia oprogramowania?

Istnieje wiele modeli tworzenia oprogramowania, ale model kaskadowy jest jednym z najpopularniejszych. W tym modelu zespół programistów zaczyna od projektu wysokiego poziomu, a następnie dzieli go na mniejsze jednostki. Takie podejście jest często stosowane w zwinnym tworzeniu oprogramowania. Model kaskadowy to prosty model, który zaczyna się od pomysłu, a następnie tworzy prototyp, który następnie testuje pomysł, który następnie tworzy produkt końcowy, który następnie dodaje do niego cechy.

Etapy tego procesu są następujące:
 • Właściciel produktu tworzy listę funkcji, które oprogramowanie powinno posiadać.
 • Wymagania są tłumaczone na historyjki użytkownika.
 • Historyjki użytkowników są dzielone na zadania, a następnie przydzielane programistom, którzy je wdrożą.
 • Deweloperzy implementują każde zadanie i tworzą dla niego kod, który może być testowany przez testerów QA, aby upewnić się, że działa zgodnie z oczekiwaniami przed przejściem do następnego etapu procesu.
 • Właściciel produktu sprawdza, co zostało wdrożone.

Kiedy warto stosować waterfall kaskadowy model tworzenia oprogramowania?

Model kaskadowy jest jednym z najpopularniejszych modeli tworzenia oprogramowania. Jest to podejście sekwencyjne, które zaczyna się od wymagań, kontynuuje projektowanie, implementację i wreszcie testowanie. Ten model zaczyna się od zebrania wymagań, a kończy na dostarczeniu produktu klientowi. Nie jest tak skuteczny w przypadku zwinnych procesów tworzenia oprogramowania, które są dziś bardziej powszechne. Model kaskadowy może być użyty, gdy masz jasne wyobrażenie o tym, co chcesz zbudować, jak to zostanie zbudowane i kiedy zostanie dostarczone. Jednak nie zawsze tak jest w przypadku tworzenia oprogramowania. W niektórych przypadkach model kaskadowy może prowadzić do bardziej kosztownych projektów rozwoju oprogramowania i opóźnień w dostarczaniu produktów, na które warto czekać.

Jakie są wady waterfall kaskadowego modelu tworzenia oprogramowania?

Kaskadowy model rozwoju oprogramowania to metoda tworzenia oprogramowania, która obejmuje budowanie mniejszych, prostszych systemów, które są następnie łączone w celu stworzenia większego, bardziej złożonego systemu.

Wady kaskadowego modelu tworzenia oprogramowania obejmują:
 • Szybkość, z jaką można wprowadzać zmiany, zmniejsza się z każdym nowym poziomem.
 • Koszt rozwoju każdego nowego poziomu wzrasta z każdym nowym poziomem.
 • Czas potrzebny na przetestowanie i wdrożenie kolejnego poziomu zwiększa się z każdym kolejnym poziomem.

Kluczową wadą tego modelu jest to, że może prowadzić do braku koncentracji i innowacji, co może skutkować niską jakością oprogramowania. Deweloperom również trudno jest budować na tym, co już stworzyli, ponieważ nie mogą ponownie wykorzystać własnego kodu bez zastąpienia go nowymi rozwiązaniami.

Jakie są zalety waterfall kaskadowego modelu tworzenia oprogramowania?

Model tworzenia oprogramowania kaskadowego jest dobrze znanym i szeroko stosowanym modelem w branży oprogramowania. Jest to sekwencyjny, krok po kroku proces, który rozpoczyna się od zebrania wymagań, przechodzi do projektowania, a następnie kodowania i testowania. Model tworzenia oprogramowania kaskadowego to proces tworzenia oprogramowania, który składa się z pięciu odrębnych faz: analizy wymagań, projektowania, budowy, testowania i wdrażania.

Zalety modelu kaskadowego:
 • Jasny opis zadań do wykonania.
 • Ustanawia jasne kamienie milowe do spełnienia.
 • Łatwy do zrozumienia dla wszystkich interesariuszy.
 • Zapewnia jasne wyobrażenie o tym, kiedy określone zadania zostaną zakończone.
 • Pozwala na łatwiejsze zarządzanie projektami.

Polecane: