COMBEENUT
combeenut.pl
Zarzadzanie komunikacja w Projektach

Komunikacja w projekcie podstawowe narzędzie zarządzania

Co zrobić gdy komunikacja w projekcie nie działa?

Po pierwsze i najważniejsze, musicie zrozumieć, dlaczego komunikacja mogła się nie udać. Pomoże Ci to znaleźć rozwiązanie problemu. Główne przyczyny niepowodzeń w komunikacji projektowej to brak przygotowania, niejasne oczekiwania, brak wykształcenia komunikacyjnego oraz konflikty interpersonalne.

Jak skutecznie komunikować się w projekcie?

Jak już wspomniano, komunikacja zachodzi pomiędzy dwiema osobami. Dlatego najlepszym sposobem na poprawę komunikacji w zespole jest ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych z członkami zespołu. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • Określenie swojego stylu komunikacji - Pierwszym krokiem do zwiększenia efektywności komunikacji jest określenie swojego stylu komunikacji. Zgodnie z badaniami istnieją cztery główne style komunikacji: dyrektywny, dyplomatyczny, nieformalny i konfrontacyjny. Dlatego najlepszym sposobem na poprawę komunikacji w zespole jest określenie, który styl komunikacji jest najczęściej używany, a następnie praca nad poprawą komunikacji przy użyciu pozostałych trzech.
 • Budowanie zaufania - Ponieważ zaufanie jest jednym z głównych aspektów skutecznej komunikacji, ważne jest, aby budować je z członkami zespołu. Można to osiągnąć na kilka sposobów: - Proces dwukierunkowy - Należy pamiętać, że komunikacja jest procesem dwukierunkowym. Oznacza to, że trzeba przekazywać informacje członkom zespołu, ale trzeba też być odbiorcą informacji od członków zespołu.
 • Upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie - jednym z najważniejszych aspektów skutecznej komunikacji jest upewnienie się, że Ty i członkowie Twojego zespołu jesteście na tej samej stronie. Dlatego też należy regularnie przekazywać członkom zespołu informacje, takie jak zadania, harmonogramy itp.
 • Stosowanie komunikacji pisemnej - Kolejnym ważnym aspektem efektywnej komunikacji jest stosowanie komunikacji pisemnej. Wynika to z faktu, że komunikację pisemną znacznie trudniej jest źle zinterpretować.

Jak zarządzać komunikacją w projekcie?

Jak w każdej ludzkiej działalności, komunikacja może czasem pójść źle. Dotyczy to szczególnie komunikacji w projektach; w projektach bierze udział wiele osób i działów, a także wiele szybko zmieniających się informacji. Kiedy komunikacja szwankuje, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest cofnięcie się o krok i próba określenia przyczyn.

Załamanie komunikacji może być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak:

 • Brak planowania i przygotowania - Niezwykle ważne jest, aby kierownicy i zespoły projektowe byli przygotowani do komunikacji. Dlatego muszą mieć jasny plan, w jaki sposób będą się komunikować ze swoimi zespołami. Ważne jest także, aby mieć jasny plan, w jaki sposób będą komunikować się z interesariuszami.
 • Brak cierpliwości - Jak w każdej ludzkiej działalności, komunikacja odbywa się między ludźmi. Ważne jest jednak to, jak dobrze jest ona przekazywana. Najlepszym sposobem radzenia sobie z przerwami w komunikacji jest cierpliwość; menedżerowie i członkowie ich zespołów muszą pamiętać, że komunikacja jest procesem dwukierunkowym.
 • Zbyt dużo informacji - Bardzo ważne jest zrozumienie, że komunikacja jest procesem dwukierunkowym. Oznacza to, że trzeba przekazywać informacje członkom zespołu, ale trzeba też być odbiorcą informacji od członków zespołu.
 • Słabe umiejętności komunikacyjne - słabe umiejętności komunikacyjne są prawdopodobnie najczęstszą przyczyną zakłóceń w komunikacji. Dlatego najlepszym sposobem na poprawę komunikacji w zespole jest ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych z członkami zespołu.

Zarządzanie komunikacją w projektach praktyczne porady

Kluczowymi aspektami skutecznego zarządzania komunikacją są:

 • Jasne wytyczne dotyczące komunikacji - Ważne jest, aby mieć jasne wytyczne dotyczące komunikacji, szczególnie jeśli chodzi o dzielenie się informacjami.
 • Regularne spotkania komunikacyjne - Regularne spotkania komunikacyjne mają kluczowe znaczenie. Wynika to z faktu, że komunikacja odbywa się przez cały czas trwania projektu. Dlatego ważne jest organizowanie regularnych spotkań komunikacyjnych w trakcie trwania projektu, a także na jego zakończenie.
 • Zapewnienie jasnych kanałów komunikacyjnych - ważne jest, aby komunikacja była jasna i łatwo dostępna. Można to osiągnąć za pomocą efektywnego procesu komunikacji, np. listy e-mailowej.

Ostatnie wpisy

Cyberbezpieczeństwo

Kilka wskazówek dotyczących wyboru firmy informatycznej, która pomoże Ci w bezpiecznym przetwarzaniu danych w Twojej firmie

W dzisiejszym świecie cyberbezpieczeństwo jest ważnym problemem dla firm każdej wielkości. W ciągu ostatnich k

Dalej
Rozwiazania Internetowe dla firm

Czy warto inwestować w rozwiązania internetowe dla firmy?

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie internetowe dla firmy? Myśląc o przeniesieniu swojej firmy do Inter

Dalej
Program do zarzadzania zadaniami

Program do zarządzania zadaniami jak go wybrać?

Jak wykorzystać program do zarządzania zadaniami? Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami

Dalej
Oprogramowanie dla firm

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie dla firmy?

Jakie funkcjonalności powinna posiadać dobre oprogramowanie dla firm? Najbardziej podstawowe aplikac

Dalej