COMBEENUT
combeenut.pl
Analiza i ocena ryzyka projektu IT

Ocena ryzyka projektu IT jak to robić?

Jak uniknąć błędów podczas analizy i oceny ryzyka projektu IT?

Najczęstszym błędem popełnianym podczas analizy i oceny ryzyka jest nieumiejętność określenia poziomu ryzyka. Zła analiza ryzyka może doprowadzić do anulowania projektu lub znacznego opóźnienia w jego realizacji. Ocena ryzyka powinna być przeprowadzana przez kierownika z doświadczeniem w zakresie zdolności do realizacji projektów. Doświadczony kierownik projektu przeprowadzi analizę ryzyka na właściwym poziomie szczegółowości oraz będzie rozumiał krytyczność i ryzyko.

Należy pamiętać o różnicy między analizą ryzyka a oceną ryzyka. W analizie ryzyka analizuje się prawdopodobieństwo wystąpienia każdego scenariusza i przypisuje się mu prawdopodobieństwo liczbowe, natomiast w ocenie ryzyka analizuje się wpływ każdego scenariusza i przypisuje się mu ocenę wpływu.

Analiza ryzyka koncentruje się bardziej na gromadzeniu danych dotyczących ryzyka, natomiast ocena ryzyka zajmuje się skutkami ryzyka.

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przy analizie i ocenie ryzyka projektu IT?

Zespoły projektowe, które są nowe w organizacji lub nowe w projekcie, mogą być przytłoczone zakresem zadania i nowością swoich ról. Może to prowadzić do tendencji do przeszacowywania, niedoszacowywania i niewłaściwego ustalania priorytetów. Oprócz tego istnieją inne częste błędy popełniane podczas oceny ryzyka, takie jak:

 • Niezrozumienie wpływu operacji IT na biznes: Całkowite zaniechanie przeprowadzenia oceny ryzyka i analizy jego łagodzenia skutkuje błędną oceną ryzyka. Jednak analiza wpływu biznesowego jest często zaniedbywana, zwłaszcza gdy operacja informatyczna jest nowa dla organizacji.
 • Brak szczegółów dotyczących charakteru ryzyka: Ważne jest, aby analizując ryzyka, być konkretnym, ponieważ w przeciwnym razie można błędnie ocenić poziom ryzyka związanego z każdym z nich.
 • Nieprawidłowe określenie procentowego udziału ogólnego ryzyka: Sposób określania procentowego udziału ogólnego ryzyka ma ogromne znaczenie. Błędy w tym zakresie obejmują obliczanie procentu ryzyka w odniesieniu do poszczególnych projektów lub projektu jako całości.
 • Brak doświadczenia członków zespołu projektowego: Ważne jest, aby zrozumieć, że nie każda osoba w zespole projektowym będzie miała umiejętności niezbędne do oceny ryzyka. Wręcz przeciwnie, niektórzy z nich mogą nie mieć żadnego doświadczenia w analizowaniu ryzyka lub ocenianiu ryzyka jakiegokolwiek rodzaju.
ryzyko projektu it

Minimalizacja ryzyka projektu IT - metody

Metody minimalizacji ryzyka w projektach informatycznych obejmują przeprowadzenie analizy SWOT oraz analizy interesariuszy.

 • Analiza SWOT - analiza SWOT jest bardzo popularną metodą redukcji ryzyka. Metoda ta polega na podzieleniu projektu na trzy części: "mocne strony", "słabe strony" i "szanse". - Analiza SWOT pomaga zrozumieć mocne strony projektu, a także obszary, w których można wprowadzić ulepszenia. - Analiza SWOT może pomóc w zidentyfikowaniu interesariuszy w zespole projektowym, którzy posiadają potrzebne umiejętności, a także ewentualnych problemów z członkami zespołu.
 • Analiza interesariuszy - analiza interesariuszy może pomóc w zidentyfikowaniu i zrozumieniu kluczowych interesariuszy projektu. Obejmuje to zrozumienie ich ról, a także oczekiwań wobec projektu.

Ocena ryzyka projektu IT - narzędzia

Istnieje wiele narzędzi internetowych, które pomagają organizacjom w przeprowadzaniu oceny ryzyka informatycznego i zarządzaniu ryzykiem. Te narzędzia internetowe mogą pomóc w przeprowadzeniu analizy ryzyka dla projektów organizacji. Oto kilka najpopularniejszych narzędzi internetowych do oceny ryzyka IT i zarządzania nim:

 • Capability Mapper - Capability Mapper to łatwe w użyciu narzędzie internetowe, które pomaga organizacjom w ocenie ryzyka projektów IT. Narzędzie Capability Mapper umożliwia mapowanie projektu informatycznego, definiowanie ryzyka, a następnie jego ograniczanie.
 • Fuseproject - Fuseproject to narzędzie oparte na chmurze, które pomaga organizacjom w przeprowadzaniu oceny ryzyka IT i zarządzaniu ryzykiem. Za pomocą Fuseproject można przeprowadzić analizę ryzyka, analizę SWOT, a następnie wygenerować raport dotyczący ograniczania ryzyka.
 • Projectmap - Projectmap to oparte na chmurze narzędzie, które pomaga organizacjom oceniać ryzyko IT i zarządzać nim. Za pomocą Projectmap można przeprowadzić szczegółową analizę ryzyka IT, analizę SWOT, a następnie wygenerować raport dotyczący ograniczania ryzyka.

Analiza ryzyka projektu IT - etapy

Aby przeprowadzić udaną analizę i ocenę ryzyka, należy wykonać poniższe kroki.

 • Zidentyfikuj poziom ryzyka: Zdefiniuj poziom ryzyka i określ wpływ, jaki ma ono na działalność firmy. Pomoże to w określeniu strategii ograniczania ryzyka, którą należy zastosować w celu zmniejszenia jego wpływu.
 • Zbierz dane: Do przeprowadzenia analizy ryzyka konieczne jest zebranie danych. Dane można zbierać z bieżących projektów, z projektów konkurencji lub ze źródeł zewnętrznych.
 • Modyfikacja danych: Po zebraniu danych należy je zmodyfikować, aby odzwierciedlić poziom ryzyka dla każdego scenariusza i przypisać prawdopodobieństwo wystąpienia.
 • Przeprowadź ocenę: Po zmodyfikowaniu danych i przypisaniu prawdopodobieństwa dla każdego scenariusza przeprowadź ocenę. Aby mieć pewność, że ocena jest prawidłowa, należy zastosować ten sam system punktacji, który zostanie wykorzystany w modelu punktacji.

Ostatnie wpisy

Cyberbezpieczeństwo

Kilka wskazówek dotyczących wyboru firmy informatycznej, która pomoże Ci w bezpiecznym przetwarzaniu danych w Twojej firmie

W dzisiejszym świecie cyberbezpieczeństwo jest ważnym problemem dla firm każdej wielkości. W ciągu ostatnich k

Dalej
Rozwiazania Internetowe dla firm

Czy warto inwestować w rozwiązania internetowe dla firmy?

Jak wybrać najlepsze rozwiązanie internetowe dla firmy? Myśląc o przeniesieniu swojej firmy do Inter

Dalej
Program do zarzadzania zadaniami

Program do zarządzania zadaniami jak go wybrać?

Jak wykorzystać program do zarządzania zadaniami? Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami

Dalej
Oprogramowanie dla firm

Jak wybrać odpowiednie oprogramowanie dla firmy?

Jakie funkcjonalności powinna posiadać dobre oprogramowanie dla firm? Najbardziej podstawowe aplikac

Dalej