ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zarządzanie ryzykiem nadużyć to niezmiernie istotny obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym we wszystkich organizacjach.

ZA NADUŻYCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ CELOWE DZIAŁANIE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI, JEJ KLIENTÓW LUB KOOPERANTÓW OBLICZONE NA UZYSKANIE KORZYŚCI MATERIALNYCH KOSZTEM CELOWO WYRZĄDZONYCH STRAT W TEJŻE ORGANIZACJI.

Świadczymy usługi w zakresie metod i narzędzi informatycznych wspierających przeciwdziałanie, minimalizację skutków oraz wykrywanie szerokorozumianych nadużyć gospodarczych. Sztandardową pozycją naszej oferty jest oprogramowanie IMPAQ kdprevent dedykowane instytucjom finansowym.

Proponowany przez nas system przeciwdziałania nadużyciom to zespół procedur, metodyk i rozwiązań informatycznych zapewniających:

BEZPIECZNE STRUKTURY UPRAWNIEŃ ORAZ AUTOMATYZACJA REALIZACJI PROCESÓW WRAŻLIWYCH TAKICH JAK:

TRANSAKCJE FINANSOWE, PODEJMOWANIE DECYZJI KREDYTOWYCH, LIKWIDACJA SZKÓD, SZACOWANIE RYZYK UBEZPIECZENIOWYCH, PRZETARGI, TRANSAKCJE LEASINGOWE ITP.

WSPÓŁDZIELENIE INFORMACJI NEGATYWNEJ POMIĘDZY:

WEWNĘTRZNYMI KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ BAZAMI INFORMACJI GOSPODARCZEJ ORAZ O PODMIOTACHDOPUSZCZAJĄCYCH SIĘ NADUŻYĆ

USPRAWNIANIE PROCESÓW DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

WSPOMAGANIE PROCESÓW WINDYKACJI, PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH, PROCEDUR DYSCYPLINARNYCH, KONTAKTOWANIA SIĘ Z ORGANAMI ŚCIGANIA

SZCZELNOŚĆ PROCEDUR I METODYK DETEKCJI

ZAREGUŁY BIZNESOWE, ALGORYTMY DETEKCJI, PROGI ALARMÓW, SZACOWANIE POZIOMÓW RYZYKA ITP.

UJEDNOLICENIE ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ NEGATYWNĄ O:

NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH, NIEZGODNOŚCIACH, NIETYPOWYCH ZACHOWANIACH, BUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI POWIĄZANIACH, NIESPÓJNOŚCI DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH ITP.

PRZEJŻYSTOŚĆ ZASAD AUDYTOWANIA

ZAKRES AUDYTÓW, CYKLICZNOŚĆ KONTROLI, POWSZECHNOŚĆ MECHANIZMÓW KONTROLI, KOMPLEKSOWOŚĆ AUDYTÓW ITP.

W skład kdprevent wchodzą następujące moduły:

kdprevent jest laureatem nagród: