SYSTEMY INFORMATYCZNE

Systemy Informatyczne dostępne w ramach spółki ComBeeNut zostały skomponowane tak, aby kompleksowo wypełnić luki zarządcze pojawiające w się w środowisku operacyjnym klientów.

Celem doboru było zapewnienie jak największej komplementarności systemów, które działając, jako samodzielne systemy informatyczne dostarczają klientowi:

  • skalowalności w zakresie dostępnych funkcjonalności
  • szeroki zakres narzędzi wpływu na elementy zarządcze
  • dostęp do informacji, które mogą zostać wyrażone w postaci wskaźników wydajności
  • możliwość szczegółowego raportowania zdefiniowanych paramentów, w celu zapewnienia pełnego wglądu w życie firmy

W ramach naszych usług znajdują się poniższe systemy informatyczne:

  • Środowisko pracy zespołowej dla osób zespołów i grup, które potrzebują sprawnie realizować przypisane im zadania. Usprawniające osiąganie zakładanych celów. Umożliwia zaplanowanie pracy w logice projektowej. Ze względu na prosty interfejs każda osoba może zaplanować zadania w czasie i dodać do nich osoby, terminy i cele.
  • platforma usprawniająca zarządzanie procesami, pozwalająca na samodzielną budowę workflow dopasowanego do specyfiki organizacji w oparciu o notacje BPMN. Platforma jest narzędziem, które pozwala na budowę własnych formularzy lub kompletnych aplikacji biznesowych opartych na silniku SOA lub skorzystanie z kilkudziesięciu gotowych modułów aplikacyjnych tj. CRM, Zarządzanie delegacjami, Pozliczanie czasu pracy itp

Systemy informatyczne, wspierające zarządzanie infrastrukturą informatyczną:

  • zarządzanie adresacją IP w postaci scentralizowanego i zautomatyzowanego narzędzie wspierającego zarządzanie usługami IP, DNS/ENUM i DHCP. Umożliwia agregować , przechowywać i aktualizować rejestry teleadresowe firmy, wraz z ich konfiguracjami i informacjami opisującymi dostępne i wykorzystywane środowisko adresowe w firmie.
  • narzędzie monitorujące aktywność usług IT dostępne w postaci aplikacji, która umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów i usług IT poprzez protokoły DNS/ENUM, a także poprzez dedykowane sondy, które potrafią m.in. monitorować stan i kondycję aplikacji. Dzięki elastyczności oraz wysokiej adopcyjności, narzędzie może zostać dostosowane do każdego środowiska IT organizacji przez co na czas dostarczy informacji na temat zdarzeń krytycznych wpływających na utrzymanie ciągłości realizowanych usług biznesowych.
  • narzędzie wspierające działania anty-fraud i anty-money laundering w firmach z sektora finansowego. Realizuje wymagania przewidziane w ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dodatkowo dostarcza do organizacji wartościowych informacji z zakresu nadużyć oraz umożliwia weryfikację działania zaimplementowanych narzędzie przeciwdziałających nadużyciom finansowych pojawiającym się z środowisku operacyjnym klienta.
  • Systemy Informatyczne dostępne w ramach naszej oferty w przypadku Państwa zainteresowania mogą zostać przedstawione bliżej.

Zapraszamy do kontaktu