Streszczenie

Współcześni kierownicy projektów borykają się z trudnym dylematem. Mimo, że większość ich pracy podporządkowana jest tradycyjnej metodologii Waterfall, w coraz większym stopniu muszą angażować się w pracę z zespołami operują- cymi oprogramowaniem Agile. Agile i Waterfall leżą na przeciwległych biegunach, przez co często dochodzi do dyskusji na temat przewagi jednej metody nad drugą, zwłaszcza gdy zespoły zadaniowe muszą zdecydować się na to, czy wykonywać zadania przy zastosowaniu kombinacji obu z nich, czy też postawić na Waterfall, aby sfinalizować projekty związane z rozwojem oprogramowania.


Niniejszy artykuł poświęcony jest różnicom pomiędzy Agile i Waterfall jako metodykami prowadzenia projektów budowy i rozwoju oprogramowania komputerowego, ich wadom i zaletom, a także przypadkom, w których znajdują one zastosowanie oraz strategii ich łączenia.

Wprawdzie obie metodologie różnią się prawie pod każdym względem, oczywistym jest, że na obie istnieje zapotrzebowanie, zwłaszcza ze strony zespołów programistycznych oraz biur zarządzających portfelami projektów, które mają obowiązek przekazywania informacji kierownictwu. Waterfall nie odszedł do lamusa, mimo że Agile stanowi atrakcyjną alternatywę dla wielu grup IT.

Niniejszy artykuł przybliży różnice pomiędzy wspomnianymi metodologiami. Podczas gdy obie znajdują zastosowanie dla szerokiego wachlarza projektów, niniejsze opracowanie szczególny nacisk kładzie na prezentację zastosowań każ- dej z tych metodologii w świecie tworzenia oprogramowania, omówienie ich wad i zalet, przytoczenie przypadków, w których zastosowanie danej metodologii jest optymalne, a także na sposoby ich płynnego łączenia. Lektura tak przeprowadzonej analizy pomoże zaoszczędzić Ci trudów związanych z próbą zintegrowania obu tych metodologii, a także naświetli to, w jaki sposób Agile i Waterfall mogą służyć zwiększeniu wydajności pracy, udoskonaleniu pomiaru postępu prac oraz wykreowaniu środowiska sprzyjającego sprawnej realizacji różnego typu zadań.