zarzadzanie-praca.php PLANOWANIE PRACY | ComBeeNut

PLANOWANIE PRACY

Planowanie pracy to jeden z najistotniejszych, ale również najczęściej niedocenianych etapów każdego projektu. Niewielkie znaczenie, jakie nierzadko przypisuje się planowaniu pracy wynika z przeświadczenia, iż jest to strata czasu – zaraz po ukończeniu planu pojawia się ktoś, kto chciałby go zmienić, o ile plan od razu nie jest odkładany do szuflady. Takie podejście nie jest jednak słuszne, uniemożliwia bowiem osiągnięcie licznych korzyści wynikających z planowania pracy, do których można zaliczyć w szczególności:

  • ograniczenie czasu niezbędnego na realizację projektu. Zgodnie z danymi z ponad pięciu tysięcy zakończonych projektów, zgromadzonymi przez International Benchmark Council, projekty, w których właściwe procedury planowanie pracy kończą się o 18 do 36% szybciej, niż projekty zaplanowane źle.
  • poniesienie wydajności wykorzystania zasobów. Planowanie pracy uwzględniające niezbędne zasoby pozwala na lepsze ich wykorzystanie. Wiedza o rodzaju zasobów, które będą potrzebne do realizacji projektu, ich ilości oraz momencie, w którym należy je zapewnić umożliwia bardziej efektywne ich wykorzystanie.
  • ograniczenie niepewności. Planowanie pracy zmusza do rozważenia różnych jej wariatów i możliwości, wybranie tych, które są najbardziej optymalne, a także określenie działań, które należy podjąć, w sytuacji, gdyby nie wszystko poszło tak, jak przewidywano.
  • lepsze zrozumienie projektu. Zaangażowanie interesariuszy projektu w planowanie pracy zapewnia, iż w większym stopniu będą oni rozumieli jego cele.
  • możliwość śledzenia postępów projektu. Nie znając parametrów projektu, takich jak m.in. szacowany czas, zasoby czy koszty nie sposób jest mierzyć postęp prac i rezultatów. Również z tego powodu tak ważne jest planowanie pracy przed rozpoczęciem jej realizacji.

Właściwe planowanie pracy, umożliwiające osiągnięcie wymienionych powyżej efektów, bywa pracochłonne i czasochłonne. Tworzenie struktury podziału wymagań, struktury podziału pracy, prognozowanie kosztów i zasobów, ich przypisywanie do zadań, definiowanie ścieżek zależności, a także aktualizowanie wszystkich tych informacji wraz z postępem oraz nieuniknionymi zmianami, które pojawiają się w każdym projekcie procentują jednakże na etapie realizacji projektu. Dość dobrze ilustruje to tzw. krzywa bólu w projekcie – po pokonaniu etapu, na którym wykonywane jest planowanie pracy, ilość trudności związanych z zarządzaniem projektem już tylko maleje. W odwrotnej sytuacji, bez planowania pracy, wraz z postępem w projekcie, staje się on coraz trudniejszy, aż do swojego zakończenia (o ile w ogóle udaje się go zakończyć) przynosi coraz więcej przeszkód i wyzwań. W tym kontekście planowanie pracy można traktować jako inwestycję w przyszły sukces projektu.

Niedogodności związane z planowaniem pracy można ograniczyć poprzez zastosowanie dedykowanych narzędzi informatycznych. Firma ComBeeNut wspiera organizacje w zakresie wypracowywania i implementacji metodyk zarządzania pracą w logice projektowej. Światowej klasy narzędzia uzupełniamy wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów, dzięki czemu planowanie pracy jest szybsze, łatwiejsze, a także przynosi wymierne korzyści w postaci sukcesów w realizacji projektów.