Cennik workfrontModel licencyjny WorkFront pozwala na prosty podział uprawnień. Umożliwia samodzielne oszacowanie budżet potrzebnego na zakup dostępu do narzędzia. WorkFront jest narzędziem, które wspiera firmy nie tylko w zakresie zarządzania projektami, programami i portfelem projektów, jest narzędziem przeznaczonym do zarządzania pracą w całej organizacji. Dostarcza narzędzi wspierające komunikację, przenosząc ciężar komunikacji i przepływu pracy z maili, rozmów telefonicznych.

Funkcjonalności WorkFront pozwalają zaoszczędzić średnio 10 minut dziennie pracownikom.

W tym członkowie zespołów wewnętrznych i zewnętrznych, team liderzy, kierownicy projektu, właściciele programów i portfeli projektów.

Modele Licencyjne

Cennik WorkFront składa się pozycji podzielonych wg. dostępnych typów licencji, które określają dostępny zakres funkcjonalny użytkownika końcowego.Licencja Plan

Licencja o najwyższym poziomie uprawnień skonfigurowana dla użytkowników planujących pracę i egzekwujących jej wykonanie.: Team lider, kierownik, manager wyższego szczebla, właściciel programu i właściciel portfela projektów, administrator biznesowy i systemowy.

Licencja Work

Licencja skonfigurowana dla użytkowników wykonujących pracę, aktualizujących stan postępu prac oraz czas spędzony na wykonanie danego zadania: członkowie zespołów, członkowie grup zadaniowych, specjaliści i eksperci dziedzinowi.

Licencja Collaboration

Licencja skonfigurowana dla użytkowników, który posiadają uprawnienia do przeglądania elementów pracy, dokumentów i raportów, możliwy jest także udział w procesie podejmowania decyzji odnośnie zatwierdzania odrzucania inicjatyw w ramach ścieżki decyzyjnej: interesariusze, klienci, eksperci zewnętrzni, audytorzy, sponsorzy.

* W przypadku szczegółowych pytań na temat kosztów licencji Workfront prosimy o kontakt.