KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Dzisiejsza, nowoczesna gospodarka w głównej mierze opiera swoje funkcjonowanie na systemach, aplikacjach oraz usługach informatycznych, które wymagają efektywnych i stabilnych środowisk, zapewniających ciągłość oraz sprawność działania przedsiębiorstw.


Szybkość zmian, rozległość i stopień złożoności oraz powszechność środowisk informatycznych stanowią wyzwanie dla działów informatyki, które szukają narzędzi mogących skutecznie wspierać

je w zarządzaniu infrastrukturą IT opierającą się na różnorodnych technologiach. CA Unified Infrastructure Management (CA UIM) jest kompleksową oraz efektywną ekonomicznie odpowiedzią na wyzwania związane z zarządzaniem infrastrukturą IT, która dostarcza narzędzi pozwalających na znaczącą poprawę jakości oraz dostępności usług IT, a także na obniżenie kosztów ich dostarczania. Rozwiązanie charakteryzuje się jedną, zunifikowaną, wielodostępową architekturą, która obsługuje zarówno tradycyjne środowiska IT oraz centra przetwarzania

danych, jak i wirtualizacje oraz środowisk typu „chmura” dla każdego rodzaju i wielkości organizacji.

CA UIM pozwala nie tylko na pełen monitoring zasobów informatycznych, takich jak sieć, serwery, czy aplikacje, ale także na zautomatyzowane analizy gromadzonych danych w celu zwiększenia efektywności zarządzania infrastrukturą IT. Zakres monitorowanych przez CA UIM obszarów, dostępne funkcje analityczne oraz charakterystyka architektury są przedstawione na rysunku poniżej.CA Unified Infrastructure Management

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ IT

Przekrojowe Mechanizmy Analityczne

 • Zautomatyzowane zarządzanie zdarzeniami oraz błędami
 • Mapy topologii oraz analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analytics)
 • Monitoring czasu odpowiedzi aplikacji „End-to-End”
 • Monitoring „End User Expierience”
 • Monitoring poziomu usług (SLA)oraz KPI
 • Mechanizmy grupowania i analizy danych z różnych perspektyw
 • Gotowe i konfigurowalne tablice oraz uprawnienia dla różnych ról
 • Zaawansowane mechanizmy raportoweZarządzane Obszary Infrastruktury IT

SIEĆ

Router, Switch, Firewall, Serwery, Aplikacje, Inne Zasoby Sieciowe porty, interfejsy, czas odpowiedzi zasobów, wykorzystanie pasma, dostępność, wydajność, stan, degradacja, logi, SNMP, analizy flow, ścieżki połączeń, trendy, Cisco IP SLA, Cisco QoS


SERWERY

Windows, Linux, Unix, Cisco Unified Computing System, IBM Power Systems, Novell Open Enterprise Server CPU, pamięć, dysk, logi, liczniki, procesy, usługi, zadania, użytkownicy, kolejki wiadomości, ekrany, zdania i kolejki wydruku, katalog i system plików, interfejsy sieciowe, pakiety aplikacji

WIRTUALIZACJE

Vmware, vCloud Monitor, Citrix XenServer i XenDesktop, Microsoft HyperV, Oracle Solaris Zones, IBM PowerVM, Red Hat Enterprise Virtualization hosty, maszyny wirtualne, systemy operacyjne, aplikacje na wirtualnych środowiskach, czas odpowiedzi, wydajnośćAPLIKACJE

Web Serwery, Serwery Aplikacyjne, Platformy Aplikacji, SDK, Mail, Active Directory, Aplikacje Biznesowe, Komunikatory status, zasoby, usługi, dostępność, wydajność, czasy odpowiedzi, trendy, zapytania, metryki, degradacje, błędy, kolejki, wiadomości, transakcje, połączenia


BAZY DANYCH

Oracle, MySQL, Sybase, IBM® DB2, Microsoft® SQL Server, IBM Informix monitoring z perspektyw serwer oraz użytkownik, integralność, metryki dostępności i wydajności, czasy odpowiedzi, monitoring danych zapytań SQL, analizy trendu

CHMURA

• PUBLICZNE: Amazon, MS Azure, Rackspace, Google Apps, Google App Engine, SFDC CRM.
• PRYWATNE: Citrix CloudPlatform, vCloud, Cloud Monitor (websites), Flexpod, Vblock
metryki dostępności, wydajności, wykorzystania, zasoby, zarządzanie instancjami, monitoring usług i aplikacjiCENTRA DANYCH, KLASTRY

Infrastruktura Centrów Danych
zasilanie, zużycie energii, temperatura, wilgotność, nawiew i chłodzenie, środowisko Microsoft, Veritas Cluster
Konfiguracja, aktualny stan i jego zmiany wpływające na funkcjonowanie HA


SYSTEMY PAMIĘCI MASOWYCH

IBM, NetApp, EMC, Hitachi, lokalne pamięci
konfiguracja, tablice, kontrolery, porty, hosty, dyski, pule pamięci, logiczne wolumeny, metryki dostępności i wydajności, wykorzystanie, połączenia sieciowe, inne zależne zasoby

VoIP, VDI

Cisco VoIP, Citrix XenDesktop, Citrix XenApp
zasoby, konfiguracje, usługi, wiadomości, wykorzystanie, wydajność, sieć, aktywność połączeńJednolita, Skalowalna i Elastyczna Architektura

 • Jedna, wielodostępna (multi-tenant) architektura, umożliwiająca zarządzanie całą infrastrukturą IT oraz łatwe wdrożenia i użytkowania
 • pełna skalowalność dla każdego rodzaju i wielkości organizacji
 • adaptowalność oraz elastyczność pozwalająca na dostosowanie do potrzeb każdego użytkownika
 • zautomatyzowane mechanizmy powiadomień i eskalacji oraz wsparcie dla urządzeń mobilnych
 • otwarta architektura, bramki do innych rozwiązań (CMDB, Service Desk, inne)
 • API oraz SDK pozwalające na tworzenie własnych mechanizmów monitorowania oraz sond
 • wsparcie dla monitoringu danych z innych systemów oraz dla zasobów wykraczających poza IT (przemysł, medycyna, itp.)
 • zgodność z ITIL oraz wsparcie dla normy ISO 27001


CA UIM (dawniej CA Nimsoft Monitor) jest nowoczesnym, wielofunkcyjnym rozwiązaniem do monitoringu infrastruktury IT, który zdobył uznanie klientów dzięki łatwości wdrożenia oraz prostocie użytkowania, kompleksowości i dogłębności monitoringu, pro-aktywności, skalowalności, mocy, mechanizmom analitycznym, otwartości,

adaptowalności, a także dzięki rozsądnej cenie. Jego wykorzystanie pozwala na identyfikację oraz kontrolę wszystkich zasobów składających się na infrastrukturę IT oraz na efektywne zarządzanie usługami informatycznymi w oparciu o nią realizowanymi. CA UIM upraszcza zarządzanie infrastrukturą, obniża koszty operacyjne oraz inwestycyjne związane

z jej użytkowaniem, pozwala na unikanie zagrożeń, redukuje czasy i ilość awarii, zwiększa dostępność i ciągłość dzia- łania usług informatycznych, umożliwia skuteczne planowanie i egzekwowanie ich jakości, czego rezultatem jest zwiększenie sprawność funkcjonowania całej organizacji.

CA Unified Infrastructure Management to produkt firmy CA Technolgies, która jest międzynarodowym koncernem informatycznym notowanym na NASDAQ, zatrudniającym 13 500 pracowników i działającym bezpośrednio w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce. CA Technolgies jest światowym liderem rozwiązań do zarzadzania infrastrukturą IT, a CA UIM jest jednym z najlepszych

produktów oferowanych przez firmę. Firma Mencor Systems Sp. z o.o. jest bezpośrednim partnerem CA Technologies specjalizującym się w rozwiązaniach do zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz sieciową. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań organizacjom i przedsiębiorstwom, któ- rych biznes oraz operacyjne funkcjonowanie zależą od skutecznego działania

infrastruktury informatycznej, co na dzień dzisiejszy oznacza praktycznie każdą organizację. Atutem Mencor Systems jest szereg zrealizowanych usług i udanych projektów z zakresu infrastruktury dla szerokiego spektrum klientów (od małych firm, aż po międzynarodowe korporacje) oraz wykwalifikowany i doświadczony zespół specjalistów od kilkunastu lat związanych z rynkiem IT.