WORKFRONT

to narzędzie klasy Enterprise Work Management przeznaczone do zarządzania pracą w organizacji.


WORKFRONT

Workfront to narzędzie klasy Enterprise Work Management przeznaczone do zarządzania pracą w organizacji. Szeroki wachlarz w pełni zintegrowanych funkcjonalności jest dostępny od pierwszego uruchomienia (out-of-the-box).Workfront wspiera zarządzanie i realizację projektów, niezależnie od ich specyfiki oraz przyjętej metodyki realizacji przez co może być wykorzystywany przez organizacje na całym świecie w bardzo różnych typach projektów:

 • wdrożenie IT,
 • kampanie marketingowe,
 • programy lojalnościowe,
 • reorganizacja przedsiębiorstwa,
 • reorganizacja przedsiębiorstwa,
 • prowadzenie przetargów,
 • opracowanie prototypów urządzeń,
 • realizacja niestandardowych usług prawnych, doradczych itp.,
 • zamknięcie księgowe okresu obrachunkowego,
 • organizacja nowej placówki,
 • i wiele innych.


Ograniczeniem dla zastosowania oferowanego przez nas rozwiązania jest jedynie wyobraźnia użytkowników.Workfront jest narzędziem, które zapewnia platformę integrującą zespoły i grupy dostarczając wewnętrznie spójnego i kompleksowego narzędzia do:


 • planowania zadań, projektów, programów i portfeli projektów,
 • śledzenia historii postępu prac oraz bieżącego monitoringu statusu projektów,
 • komunikacji pomiędzy interesariuszami projektów,
 • koordynowania pracy grupowej,
 • raportowania realizacji prac w odniesieniu do zatwierdzonego budżetu i harmonogramu,
 • zarządzania dokumentami,
 • hierarchizacji projektów,
 • alokacji zasobów firmy pomiędzy poszczególnymi projektami.

Najważniejsze cechy Workfront to kompleksowość, elastyczność, intuicyjność i ogromna skalowalność (dotychczas zrealizowane wdrożenia objęły od 20 do ok 17 tys. użytkowników w ramach jednej organizacji).


Poniższe zestawienie najważniejsze kategorie funkcjonalność dostarczanych przez Workfront:


house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues
house-of-blues